A.E.J. Kuhlman Accountant

Accountantskantoor Kuhlman kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

Samenstellen van jaarrekeningen

Een jaarrekening heeft u in veel gevallen nodig. Zo is een BV verplicht een jaarrekening te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook bij het aangeven van uw belasting heeft u in veel gevallen een jaarrekening nodig.

Accountantskantoor Kuhlman kan voor u een jaarrekening samenstellen.

Voor het samenstellen van een jaarrekening is een gedegen administratie nodig. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Als u zelf al een administratie heeft kunnen wij de jaarrekening samenstellen vanuit uw eigen administratie. Wij kunnen met elk gerenommeerd boekhoudprogramma werken. Zelf werken wij veel met Afas Online en Exact wat ons de mogelijkheid geeft om met u mee te kijken en zo nodig aanpassingen te maken.

Naast de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening kunnen wij ook beoordelings- en controleverklaringen afgeven.

Verzorgen van administraties

Wij kunnen ook de volledige administratie voor u verzorgen.

Opzetten en inrichten van uw administratie en ondersteuning bij het voeren van uw administratie

Wij kunnen de volledige administratie voor uw opzetten en inrichten, waarna u zelf boekt. Wij kunnen over uw schouder meekijken. Wij gebruiken hiervoor vooral de pakketten Afas Online en Exact.

Belastingaangifte

Wij kunnen voor u verschillende soorten belasting aangiften verzorgen:

Fiscale advisering en planning

Wij streven naar fiscale optimalisatie.

Financieringen

Wij kunnen u begeleiden bij het aanvragen van financieringen.

Vermogensadvies

A.E.J. Kuhlman u vanuit zijn expertise als VA (Vermogens Adviseur) onafhankelijk adviseren en begeleiden bij het beleggen van uw vermogen.